Niet datgene wat je eet, maar datgene wat je verteert, komt je ten goede.Mesologie op tv